Een holistische visie te zweverig?

 


Een vraag die tijdens de Masterclass van afgelopen woensdag gesteld werd en die we vaker krijgen bij aanvang van onze opleiding. Begrijpelijk. Is die holistische visie van ons te zweverig? 

We zullen allemaal herkennen dat mensen in conflict niet direct open staan voor uitgangspunten als; 

  • Alles is precies zoals het moet zijn.
  • Wat je uitstraalt trek je aan.
  • Alles is energie en staat met elkaar in verbinding.

Als je boos bent heb je zelfs kans dat deze zinnen (of varianten daarvan) zorgen voor standje ‘oorlog’. Zo ook als je zegt: ‘We gaan eerst even wat lichaamswerk doen voor we met elkaar in gesprek gaan.’. 

 Onze belangrijkste eerste boodschap is, begin bij jezelf als professional. Werk van binnen naar buiten, zet die holistische bril op, integreer de holistische visie in jezelf en straal het uit naar buiten (hoe je dat vertaalt naar de ander is een volgende stap en maatwerk). Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve mediation is altijd: maak verbinding met je partijen. Pas je aan in de taal van de ander. 

Kruip in de huid van de ander.

Friedrich Glasl heeft het in zijn boek Conflict, Crisis, Catharsis over de ontmoeting met je dubbelganger als je in een conflictsituatie zit. Met die dubbelganger bedoelt hij kort gezegd onze schaduwkant die we allemaal bezitten. Het is essentieel om zowel je licht- als je schaduwzijde te kennen om conflicten te kunnen omzetten naar groei. Conflicten kunnen alleen groei-impulsen geven als je oprecht bereid bent het beeld van je schaduw ook te zien en te accepteren als een onderdeel van je persoon. Maar dit is best moeilijk als je in de desbetreffende situatie zit. De meerwaarde van op een holistische manier kijken is dat je niet bezig bent met het oplossen van een conflict (dat gezien wordt als een probleem) maar dat je bezig bent met een ontwikkelingsvraagstuk en werkt aan een handelingsalternatief. 

Als mediator en/of conflictprofessional is het belangrijk dat je de potentie van een crisis ziet en dat je partijen helpt om (nieuwe) betekenis te geven aan wat hun bezig houdt. 

 

Een voorbeeld van, op een holistische manier, betekenis geven.

Een universele wet:

Wet van Trilling: we trekken aan wat we uitzenden/ het Spiegeleffect: dat waar we ons niet bewust van zijn wordt zichtbaar.


Het verdringen of onderdrukken van je schaduwkant en de bijkomende emoties leidt tot projectie. Het schaduwbeeld wordt dan niet als onderdeel van je eigen persoon geaccepteerd maar gezien in anderen/ geprojecteerd op anderen zodra zij er maar een klein beetje aanleiding voor geven. De bril van partijen in conflict is troebel. 

 

 

 

Dan ontstaat er conflict (met als bedoeling, het onbewuste zichtbaar/bewust te maken). Wanneer je als mediator of scheidingsprofssional partijen kunt helpen om woorden te geven aan wat ze zien en om te verifiëren bij elkaar, is een voorbeeld van betekenis geven.

Masterclass holistische conflicthantering bij echtscheiding en familieconfllict.

Afgelopen woensdag hadden we een inspirerende bijeenkomst waar we onszelf hebben uitgedaagd om woorden en gevoel te geven aan wat wij verstaan onder een holistische benadering bij conflicten. Het woord holistisch wordt inderdaad vaak geassocieerd met zweverig en abstract. Mensen die ons kennen zullen beamen dat ze bij die woorden niet aan ons denken. Tijdens de Masterclass van afgelopen woensdag hebben we ons ingezet om beeld en geluid te geven aan deze holistische visie op een aardse en praktische manier. Mocht je het leuk vinden om de Masterclass terug te kijken: je kunt de replay hier en hier aanvragen tot 1 februari. 


over ons

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen