Als je vrede wilt, geef vrede

Holistische conflicthantering! Wat doen jullie dan precies? En wat is het verschil tussen “gewone” conflicthantering en een holistische conflicthantering? Deze vragen krijgen we met enige regelmaat. 

Tijd voor wat antwoorden. 

Conflicthantering is een breed begrip, we richten ons bij het centrum voor holistische conflicthantering op het hanteren van conflicten met de uitgangspunten van mediation. Maar ook voor mediation zijn verschillende definities te vinden. In de basis is het een vorm van conflict-bemiddeling waar het gaat over partijen helpen de kwaliteit van hun eigen interactie, communicatie en besluitvorming te verbeteren. 

Mediation stimuleert om vanuit belangen en behoeften (minder vanuit regels en macht) tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen bij een conflict. 


Tot zover een wat algemene uitleg. Wat is dan die holistische benadering? 

Kort gezegd kijken we bij de conflicthantering naar het geheel. We hebben oog voor het grote web waarmee en waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een (familie)systeem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben in zowel het verleden, het heden en de toekomst.

Conflictkwesties zien we dus als symptomen van complexe en dieperliggende “problemen”/ thema’s. Problemen zet ik bewust tussen “ “ omdat we een conflict niet zien als een probleem dat opgelost moet worden maar als een ontwikkelingsvraagstuk. 

 

Een holistische ingang:

Geef wat je zelf ontvangen wilt. 

Conflicten gaan ook over relaties (en de verstoring in die relaties), over het uitwisselen van verschillen en over de kwaliteit van de interactie.

In relaties heb je de mogelijkheid om precies dat te geven wat je zelf ontvangen wilt. Geef de ander wat je zelf zou willen ontvangen en laat achterwege wat je zelf niet zou willen ontvangen. Een conflict geeft je de mogelijkheid om te voelen en beseffen wat je wilt, wat jouw behoeften en wat jouw verlangens zijn. Als je vertrouwen wilt, geef vertrouwen.Als je veiligheid wilt, geef veiligheid. Wees veilig en val niet aan (verdedig je ook niet). Als je zonder oordelen gezien wilt worden, zie de ander zonder oordelen voor wie hij werkelijk is. Je zult jouw diepste zelf vinden, want je kijkt in een spiegel. Als je niet beschuldigd wilt worden, stop met beschuldigen. In plaats van “Ja, maar je doet het zelf ook, kijk naar jezelf”, zeg je “Geeft niks, wat heb je bedoeld?”Als je vrede wilt, geef vrede.


*Een stukje uit Uiverseel onderwijs van Willem Glaudemans. 

Conflicten

Conflicten zorgen er vaak voor dat het vermogen om beslissingen te nemen en andermans perspectief waar te nemen minder wordt. De kwaliteit van de interactie neemt af. De centrale vraag is vanuit een holistische visie níet wat de ander doet waardoor emoties opkomen, maar wat het ín jou is dat deze emoties worden gevoeld. Dat opent een onderzoek waarbij jezelf het middelpunt bent en dus ook de sleutel tot een verandering.  

Deze benadering is anders of beter gezegd gaat verder dan de meeste vormen van conflicthantering en mediation. Over deze benadering delen we regelmatig ervaringen, inspiratie en visie stukken, op deze blog pagina en ook via LinkedIn.

Vind je dit interessant en wil je meer informatie over wat de mogelijkheden zijn voor jou? Maak gerust vrijblijvend een afspraak met ons 

Over de schrijver
Reactie plaatsen