Maak kennis met Tanja Verstappen

Maak kennis met Tanja Verstappen, Human Design en Gene Keys. 

Tanja is een teacher en mentor die al jarenlang mensen opleidt en begeleidt naar een dieper begrip van zichzelf en het ontdekken van hun authentieke kracht en talenten.

Met een achtergrond in Human Design en Gene Keys biedt ze een unieke benadering aan, waarbij je een nauwkeurig beeld krijgt van jezelf, je eigenschappen en talenten en de rol die je het beste past in je werk. Daarnaast onthult deze methodiek niet alleen de diepgewortelde gedragspatronen, overtuigingen en angsten die onder conflicten liggen, maar geeft ook de tools om deze vrij te maken, eerst binnen in jezelf als mediator en vervolgens naar buiten toe.

Als bestuurder van een zorgorganisatie voor mensen met psychiatrische problematiek heeft zij veel gezien van wat conflictsituaties met een mens kan doen. Veel gezinnen heeft ze geholpen om vanuit een meer holistische visie elkaar weer te kunnen zien en horen, en te ontdekken waar in jezelf het conflict ontstaat. Veel hulpverleners heeft ze getraind in een holistische manier van begeleiden.

Vanuit haar professionele maar ook persoonlijke ervaringen kent ze het belang van het aangaan van een transformatieproces in jezelf om als gevolg hiervan een diepgevoeld begrip voor de ander te hebben wanneer deze in conflict is. Je relatie met je eigen binnenwereld maakt je relatie tot je omgeving krachtig, stabiel en helder.

Het belang van helderheid, stabiliteit en zelfinzicht is voor een mediator niet te onderschatten. De wijsheid en methode van Human Design en Gene Keys laten je dit zien en geven je de tools om dit transformatieproces te doorleven. Het geeft je toestemming om te mogen zijn wie je bent en jezelf nog beter te leren kennen. 

Tanja verzorgt de systematische dag tijdens onze familiespecialisatie opleiding, daar laat ze je kennismaken met Human Design en de Gene Keys in het kader van mediation en je persoonlijke ontwikkeling. In onderstaande podcast zijn Tanja en Lieneke hierover met elkaar in gesprek. Tanja legt in een notendop uit wat Human Design en de Gene Keys voor je kunnen betekenen en Lieneke deelt een stukje van haar ervaring met Tanja. Tanja aan het woord

In de context van mediation staan echtscheidingen vaak symbool voor uitdagende en emotioneel beladen situaties. Ik zie in de heftige situatie van een echtscheiding niet alleen zwaarte en problemen, maar ook kansen voor diepgaande persoonlijke groei en transformatie. 

Echtscheidingen gaan niet alleen over de juridische aspecten van het ontbinden van een relatie, maar bieden ook de mogelijkheid om diepere lagen van overtuigingen en geconditioneerde gedragspatronen bloot te leggen. Als mediator kun je onderliggende trauma's en angsten samen met betrokkenen bekijken en bespreekbaar maken. 

Als coach en mentor ben ik enthousiast over het integreren van Human Design en Gene Keys in de gereedschapskist van familiemediators en voel ik me bevoorrecht om mijn expertise en ervaring in te zetten binnen deze nieuwe beweging, waar ik samen met Mariëlle van der Giessen en LienekeWitloks van het Centrum Holistische Conflicthantering streef ik naar een diepere en meer compassie volle benadering van familiemediation. 

Samen met hen mag ik bouwen aan een toekomst waarin echtscheidingen worden doorleefd, en ook mogen dienen als kans voor persoonlijke groei en gezonde relaties. En dat vervult mij met dankbaarheid.

In onderstaande blog deelt Tanja meer over hoe een holistische benadering van conflict, ondersteund door de wijsheid van Human Design en Gene Keys, kan leiden tot volwassen en gelijkwaardige relaties na echtscheidingen.

Blog van TanjaOver de schrijver
Reactie plaatsen