centrumvoorholistischeconflicthantering.nl over ons
Onze werkwijze

Onze werkwijze

Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 1

Eerst vindt een vrijblijvend intakegesprek plaats. Dit gesprek kan gezamenlijk zijn of, indien gewenst, met ieder van de partijen apart. In dit gesprek geef ik nog wat meer informatie over mijn werkwijze, maak ik een eerste inventarisatie van de lastige punten en bekijken we met elkaar of er een goede ‘klik’ en voldoende vertrouwen is om het mediationtraject in te gaan.

Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 2

Indien de uitkomst van het intakegesprek positief is, stuur ik per mail in concept de mediationovereenkomst toe en alle overige benodigde informatie en brochures. Tevens doe ik een voorstel voor het te volgen traject en prijs.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 3

Start van de mediation met het eerste mediationgesprek. Een mediationsessie duurt circa 2 uur. De ervaring leert dat er gemiddeld 3 tot 6 mediationsessies nodig zijn. Van elk gesprek maak ik een kort verslag dat ik aan beide partijen toestuur. In de eerste gesprekken zal de nodige aandacht worden besteed aan de onderliggende emoties en blokkades in de communicatie. De ervaring heeft me namelijk geleerd dat, zodra tussen twee conflicterende partijen de ‘emotionele angel eruit is’, met veel minder moeite afspraken kunnen worden gemaakt over de oplossing. Dat geldt zowel voor ex-partners in een scheiding als voor partijen in een arbeidsconflict. Zolang één van de partijen (meestal beide partijen) last heeft van bijvoorbeeld boosheid, irritatie, verdriet, frustratie of schuldgevoel, zal dat bij elk te bespreken onderwerp de kop op steken. Pas als deze emotie is getackeld kan een constructief gesprek over de inhoud ontstaan. Zodra het gaat over het concreet maken van afspraken heb ik een praktische aanpak waarbij ik het gebruik van, zoals ik dat noem, ‘gezond boeren verstand’ door partijen stimuleer.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 4

Tussentijds contact via mail of telefoon is uiteraard altijd mogelijk. Wel informeer ik telkens ook de andere partij over hetgeen ik met de ene partij telefonisch heb besproken. In sommige gevallen is het goed om tussentijds een apart persoonlijk gesprek met elk van de partijen te hebben. Er zal in dat geval met alle betrokken partijen een individueel vertrouwelijk gesprek plaatsvinden.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 5

Zodra er definitieve afspraken zijn gemaakt, zorg ik voor een correcte, juridische vastlegging van deze afspraken. In geval van een echtscheiding in de vorm van een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, of in de andere gevallen door middel van een vaststellingsovereenkomst.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 6

Evaluatie: In echtscheidingen is een (half)jaarlijkse evaluatie van de afspraken heel raadzaam. Veranderingen in de financiële situatie, nieuwe partners, verhuizingen of kinderen naar een andere school, kunnen er namelijk toe leiden dat er opnieuw discussie tussen de ex-partners ontstaat. Om te voorkomen dat je weer opnieuw ellende hebt met elkaar, is het van belang om deze veranderingen op tijd met elkaar, samen met de mediator, te bespreken.ut labore et dolore magna aliqua.


Heb je nog vragen of wil je een afspraak inplannen voor een kennismaking?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op