Mediation 

Ben je van plan te gaan scheiden,

 of zit je in een scheidingsproces 

en kom je er samen niet uit?  

Mediation

Ben je van plan te gaan scheiden, of zit je in een scheidingsproces en kom je er samen niet uit?  

Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Onze mediation aanpak onderscheidt zich van een regulier scheidingstraject door de aandacht die we besteden aan het interne proces. Er wordt tijdens de mediationgesprekken ruim aandacht besteed aan de onderliggende dynamiek die leidt tot het conflictueuze gedrags- en communicatiepatroon. De bedoeling is het creëren van een stabiele basis voor afspraken voor in de toekomst. 


Binnen het Centrum Holistische Conflicthantering gelden de volgende belangrijke pijlers:

  • vooraf duidelijkheid over de kosten van het mediation traject;
  • een transparante en heldere communicatie;
  • de hulpvraag staat centraal.


Onze methode begeeft zich op het snijvlak van mediation en coaching. Onze manier gaat een stap verder dan de reguliere mediation met als doel het creëren van meer zelfbewustzijn en innerlijke rust. Onze ervaring is dat partijen hierdoor sterker en meer zelfbewust uit een scheiding komen.


null

Hoe gaan we te werk?

Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 1

Eerst vindt een vrijblijvend intakegesprek plaats. Dit gesprek kan gezamenlijk zijn of, indien gewenst, met ieder van de partijen apart. In dit gesprek geeft de mediator  informatie over onze werkwijze, maken we een eerste inventarisatie van de lastige punten en bekijken we met elkaar of er een goede ‘klik’ en voldoende vertrouwen is om het mediationtraject in te gaan.

Stap 2

Indien de uitkomst van het intakegesprek positief is, sturen we per mail in concept de mediationovereenkomst toe en alle overige benodigde informatie en brochures. Tevens doen we een voorstel op maat voor het te volgen traject en prijs.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 3

Start van de mediation met het eerste mediationgesprek. Een mediationsessie duurt circa 2 uur. De ervaring leert dat er gemiddeld 3 tot 6 mediationsessies nodig zijn. Van elk gesprek maakt de mediator een samenvattende weergave van de belangrijkste zakelijke en praktische punten die aan beide partijen worden togestuurd. In de eerste gesprekken zal de nodige aandacht worden besteed aan de onderliggende emoties en blokkades in de communicatie. De ervaring heeft ons geleerd dat, zodra tussen de aanstaande ex-partners de ‘emotionele angel eruit is’, met veel minder moeite afspraken kunnen worden gemaakt over de oplossing. Zolang één van de partijen (meestal beide partijen) last heeft van bijvoorbeeld boosheid, irritatie, verdriet, frustratie of schuldgevoel, zal dat bij elk te bespreken onderwerp weer de kop op steken. Pas als deze emotie is getackeld kan een constructief gesprek over de inhoud ontstaan. Zodra het gaat over het concreet maken van afspraken hebben we een praktische aanpak. Dat wil zeggen dat we partijen gedegen informeren over alle juridische en financiële aspecten van de scheiding, maar we ook het eigen ‘gezond boeren verstand’ van partijen zelf stimuleren. Het grote voordeel van mediation is dat je zelf jullie eigen oplossing kan en mag bedenken.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 4

Tussentijds contact via mail of telefoon is uiteraard altijd mogelijk. Wel informeert de mediator telkens ook de andere partij over hetgeen met de ene partij telefonisch is besproken. In sommige gevallen kan het goed zijn om tussentijds een apart persoonlijk gesprek met elk van de partijen te hebben. Dat zal alleen gebeuren als beide partijen dat wenselijk vinden. Er zal in dat geval met elke partner een individueel vertrouwelijk gesprek plaatsvinden.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 5

Zodra er definitieve afspraken zijn gemaakt, zorgt de mediator voor een correcte, juridische vastlegging van deze afspraken. De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een oudershcapsplan. De overige financiële afspraken, onder andere over het huis, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.
Mediation centrumvoorholistischeconflicthantering.nl

Stap 6

Evaluatie: In echtscheidingen is een (half)jaarlijkse evaluatie van de afspraken heel raadzaam. Veranderingen in de financiële situatie, nieuwe partners, verhuizingen of kinderen naar een andere school, kunnen er namelijk toe leiden dat er opnieuw discussie tussen de ex-partners ontstaat. Om te voorkomen dat je weer opnieuw ellende hebt met elkaar, is het van belang om deze veranderingen op tijd met elkaar, samen met de mediator, te bespreken. Je krijgt van ons na een half jaar een mailtje met een uitnodiging voor een gezamenlijk evaluatiegesprek. Dat kan zowel persoonlijk op locatie als online.


Heb je nog vragen of wil je een afspraak inplannen voor een kennismaking?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op